קידום בריאות

מרכז ‘תורת המשפחה’ פועל להעלאת מודעות ולהעמקת החשיבות העצומה בחינוך וקידום בריאות הנשים, בפרט במגזר החרדי”.

מרכז ‘תורת משפחה’ מקיימת פעילות חברתית ובריאותית, באמצעות בנית מדיניות ציבורית תומכת בריאות, בנית סביבה תומכת בבריאות, חיזוק הפעילות הקהילתית, והתאמה תרבותית של שירותי הבריאות לקהילה.